Hướng dẫn tải download Squad Busters

By Akari Gaming | Posted on 26/04/2024

Squad Busters là một trò chơi đối kháng sắp ra mắt khác của Supercell, trong đó người chơi sẽ có tất cả các nhân vật của Supercell ở một nơi, bao gồm Clash of Clans, Hay Day, Boom Beach, Braw Star...

I. Hướng dẫn tải download Squad Busters trên IOS

II. Hướng dẫn tải download Squad Busters trên Android

- Bước 1: Vào Cửa hàng Play -> tải Panda VPN
 

 

- Bước 2: Tải Taptap tại đây -> Download

- Bước 3: Bật Panda VPN

- Bước 4: Vào Taptap -> Tìm Squad Busters -> Download

 

 

About the author