VÉ VÀNG THÁNG NÀY CÓ GÌ?

By Akari Gaming | Posted on 07/08/2021

 

VÉ VÀNG THÁNG 1 CÓ GÌ?

 

Vật phẩm thần kỳ tháng 10

 

Đặc quyền vé vàng

 

 

-   Đóng góp 1 ngọc (gem) - Tặng quân nhanh chóng với chi phí 1 ngọc (gem) cho mỗi quân.

-   Cường hóa thợ xây (Builder Boost) - Các công trình và Tướng yêu cầu ít tài nguyên hơn và ít thời gian hơn để xây dựng và nâng cấp. (20%)

-   Cường hóa nghiên cứu (Research Boost) -  Nâng cấp Quân đội, Thần chú và Máy chiến đấu trong Phòng thí nghiệm tốn ít tài nguyên hơn và mất ít thời gian hơn để hoàn thành. (20%)

-   Cường hóa huấn luyện (Training Boost) - Huấn luyện quân đội, Thần chú và Máy chiến đấu chi phí thấp hơn và mất ít thời gian hơn. Tướng mất ít thời gian hơn để phục hồi. (20%)

-   Nâng cấp Ống heo theo mùa - Với vé vàng, ống heo theo mùa có thể được nâng cấp để chứa 25 Triệu Vàng, 25 Triệu Tiên Dược và 250k Hắc Tiên dược.

----------------------------------------------------------------

VÉ VÀNG

-   Vé vàng được mua trong chế độ xem Thử thách mùa giải.

-   Bạn cần mua lại  VÉ VÀNG mỗi mùa giải, nó không tự động gia hạn.

-   VÉ VÀNG chỉ có giá trị cho một tháng dương lịch.

Nếu bạn mua VÉ VÀNG, bạn có thể mở khóa nhiều phần thưởng hơn nữa và các Đặc quyền vô cùng hữu ích. Giải thưởng cuối cùng dành cho người sở hữu VÉ VÀNG là các trang phục Tướng thay đổi hàng tháng!

----------------------------------------------------------------

Danh sách đầy đủ các phần thưởng độc quyền của Gold Pass:

 

-   Hero Skin (Trang phục tướng) - 1 trang phục mỗi tháng

-   Đóng góp 1 ngọc (gem) - Tặng quân nhanh chóng với chi phí 1 ngọc (gem) cho mỗi quân.

-   Cường hóa thợ xây (Builder Boost) - Các công trình và Tướng yêu cầu ít tài nguyên hơn và ít thời gian hơn để xây dựng và nâng cấp. (20%)

-   Cường hóa nghiên cứu (Research Boost) -  Nâng cấp Quân đội, Thần chú và Máy chiến đấu trong Phòng thí nghiệm tốn ít tài nguyên hơn và mất ít thời gian hơn để hoàn thành. (20%)

-   Cường hóa huấn luyện (Training Boost) - Huấn luyện quân đội, Thần chú và Máy chiến đấu chi phí thấp hơn và mất ít thời gian hơn. Tướng mất ít thời gian hơn để phục hồi. (20%)

-   Nâng cấp Ống heo theo mùa - Với vé vàng, ống heo theo mùa có thể được nâng cấp để chứa 25 Triệu Vàng, 25 Triệu Tiên Dược và 250k Hắc Tiên dược.

-   Mở khóa các bậc thưởng tiếp theo với Ngọc (gem).

Để thu thập tất cả các phần thưởng, bạn phải thu thập điểm bằng cách hoàn thành Thử thách mùa giải.

----------------------------------------------------------------

Điều gì xảy ra nếu tôi mua VÉ VÀNG vào giữa mùa giải?

Bạn có thể mua VÉ VÀNG vào bất kỳ thời điểm nào trong mùa giải  nhưng hiệu lực của VÉ VÀNG vẫn kết thúc khi mùa giải đang diễn ra kết thúc. Phần thưởng VÉ VÀNG sẽ có sẵn nếu bạn thu thập đủ điểm để mở khóa.

-   Trang phục tướng, Quyên góp 1 ngọc, tài nguyên và vật phẩm sẽ trở nên khả dụng và bạn có thể thu thập chúng ngay lập tức.-   Các đặc quyền tăng sẽ có sẵn, nhưng tất nhiên trong mùa giải, các đặc quyền tăng càng được kích hoạt, chúng càng mang lại nhiều lợi ích hơn.-   Nâng cấp ống heo theo mùa có sẵn, nhưng bất kỳ tài nguyên nào cướp được trước khi mua VÉ VÀNG sẽ bị mất.

* VÉ VÀNG sẽ được ẩn khỏi Cửa hàng 24 giờ trước khi mùa giải kết thúc. 

 

About the author