GAME THỦ SẼ PHẢI NÓI LỜI CHIA TAY Clash of clans ....

By Developer | Posted on 05/11/2020

Vì các lý do kỹ thuật nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, trong bản cập nhật tiếp theo cho Clash of Clans (cuối năm nay), chúng tôi rất tiếc buộc phải ngừng hỗ trợ cho tất cả các thiết bị Apple và Android chạy trên phiên bản hệ điều hành tương ứng là iOS 10 và Android 4.4.

Nếu thiết bị của bạn hiện đang chạy trên hệ điều hành thấp hơn iOS 10 hoặc Android 4.4, bạn sẽ không thể chơi Clash of Clans nữa trừ khi bạn cập nhật lên phiên bản iOS / Android mới hơn. Vui lòng cập nhật lên phiên bản iOS 10 / Android 4.4 (hoặc cao hơn) càng sớm càng tốt. 

Thiết bị phù hợp cho ios 10
  • Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn về cách cập nhật iOS thông qua trang web Hỗ trợ của Apple.
  • Để biết hướng dẫn về cách kiểm tra và cập nhật phiên bản Android của bạn, hãy truy cập trang web Hỗ trợ của Google.

Để biết thêm thông tin về cách liên kết tài khoản của bạn với ID Supercell hoặc chuyển Làng của bạn sang một thiết bị mới, vui lòng xem phần Câu hỏi thường gặp của chúng tôi.

Link VIDEO CHI TIẾT

https://www.youtube.com/embed/8U9hXv-Qfew

About the author